Ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů.

K vyřízení objednávky v internetovém obchodě https://www.blackfinstore.cz/ je nutné zpracováním vybraných osobních údajů. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží. Získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a dále v souladu s Nařízením EU č. 2016/679.

Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, mohou být v souladu s uvedeným dále použity k nabízení obchodu a služeb společnosti Blackfin Merchandise ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. Subjekt údajů má práva detailně popsaná v dokumentu „zpracování osobních údajů“. Souhlas s využitím kontaktu pro marketingové účely je možné kdykoliv bezplatně odvolat použitím odkazu na konci každého obchodního sdělení, případně písemným kontaktováním správce např. e-mailem.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, případně využitím anonymního režimu vašeho prohlížeče. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Uvedené webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty obchodu, relevantní reklamy v externích reklamních systémech.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na https://www.blackfinstore.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/. V tomto dokumentu jsou dále uvedena všechna práva kupujícího (subjektu údajů) a postupy pro zpracování dat na straně Správce.